Welkom bij de Steijaertschool

 

Bent u op zoek naar een basisschool waar uw kind gezien wordt, dan is de Steijaertschool de school voor uw kind. De Steijaertschool is een hechte dorpsschool met circa 145 leerlingen, waar kwalitatief goed onderwijs en het kind centraal staan. Het bevlogen team van de Steijaertschool helpt ieder kind te ontplooien.

De Steijaertschool heeft een openbare identiteit. Dit betekent dat alle kinderen bij ons welkom zijn, ongeacht religie, cultuur of achtergrond.
 

Wij denken in kansen en mogelijkheden! -Judith van Opstal
Samen staan we sterker
2022-2023
Schooljaar 2022-2023 geldt het motto 'Samen staan we sterker'. Het afgelopen schooljaar is er geïnvesteerd in een kwaliteitsimpuls van de school door middel van het EDI-traject en het opleiden van coördinatoren en een didactische coach. Dit jaar willen we hierop voortborduren door te kijken waar ieders kwaliteiten liggen en van en met elkaar te leren. Het benutten van kwaliteiten en kijken waar ieders passie ligt, zorgt ervoor dat mensen duurzaam inzetbaar worden.
Tijd voor kwaliteit
2021-2022
Het afgelopen schooljaar, 2021-2022, draaide alles om 'tijd voor kwaliteit'. Nu de basis op de Steijaertschool op orde was, kon er een verdiepingsslag gemaakt worden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. We startten met het volgen van het EDI-traject (expliciete directe instructie). Tijdens dit traject leerden we hoe een instructie het meest effectief vormgegeven kan worden. Ook werd er een focus gelegd op het analyseren van resultaten en het aanpassen van de plannen hierop.
Met passie en plezier, naar progressie en prestatie
2020-2021
Schooljaar 2020-2021 werd er gefocust op 'met passie en plezier naar progressie en prestatie'. Een jaar dat in teken stond van Corona en Lockdowns. Ondanks dat de kinderen op afstand stonden wilden we de regie houden. Welke prestatie willen we eind van het jaar behalen? Hoe kunnen we zorgdragen dat we (ook in deze tijd) passie en plezier halen uit ons werk. Wat zijn je drijfveren? Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen. Welke prestatie verwachten we van hen en hoe blijft school leerzaam en leuk.

Informatie voor nieuwe ouders

We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt dit u aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.