Welkom bij de Steijaertschool

 

Bent u op zoek naar een basisschool waar uw kind gezien wordt, dan is de Steijaertschool de school voor uw kind. De Steijaertschool is een hechte dorpsschool met circa 145 leerlingen, waar kwalitatief goed onderwijs en het kind centraal staan. Het bevlogen team van de Steijaertschool helpt ieder kind te ontplooien.

De Steijaertschool heeft een openbare identiteit. Dit betekent dat alle kinderen bij ons welkom zijn, ongeacht religie, cultuur of achtergrond.
 

Wij denken in kansen en mogelijkheden! -Judith van Opstal
Vier de successen
2023-2024
In schooljaar 2023-2024 is het motto 'vier de successen'. De afgelopen jaren zijn we veel bezig geweest met het verhogen van de onderwijskwaliteit, het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden, het bouwen aan een stevige basis en het versterken van de driehoek 'school, ouder, kind'. Dit jaar is het tijd om stil te staan bij wat we bereikt hebben. Het vieren van de successen die er al zijn en nog gaan komen.
Samen staan we sterker
2022-2023
Het afgelopen schooljaar hadden we het motto 'samen staan we sterker'. Het afgelopen schooljaar is er geïnvesteerd in een kwaliteitsimpuls van de school door middel van het EDI-traject en het opleiden van coördinatoren en een didactische coach. Dit jaar willen we hierop voortborduren door te kijken waar ieders kwaliteiten liggen en van en met elkaar te leren. Het benutten van kwaliteiten en kijken waar ieders passie ligt, zorgt ervoor dat mensen duurzaam inzetbaar worden.
Tijd voor kwaliteit
2021-2022
Schooljaar 2021-2022 draaide alles om 'tijd voor kwaliteit'. Nu de basis op de Steijaertschool op orde was, kon er een verdiepingsslag gemaakt worden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. We startten met het volgen van het EDI-traject (expliciete directe instructie). Tijdens dit traject leerden we hoe een instructie het meest effectief vormgegeven kan worden. Ook werd er een focus gelegd op het analyseren van resultaten en het aanpassen van de plannen hierop.

Informatie voor nieuwe ouders

We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt dit u aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.