OBS de Steijaert

Onze school, gelegen tussen de eigen fruittuin en gemeentelijk groen, telt ca. 180 leerlingen. 

Wij streven naar:
  • professionele organisatie
  • stimulering tot zelfstandigheid
  • onderling respect
  • evenwichtige ontwikkeling op cognitief
  • sociaal emotioneel en creatief gebied
  • ruimte voor individuele verschillen
  • goede zorgstructuur
  • heldere schoolregels en veiligheid

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Facebook