Onze missie

"De Steijaertschool ontwikkelt de zelfredzaamheid van kinderen en helpt hen hun plek te vinden in de samenleving, door een stevige basis van kennis en vaardigheden te bieden met onderwijs dat zo georganiseerd is ieder kind zijn hoogst haalbare niveau kan ontdekken."

Wat de uitdagingen zijn voor kinderen, nu en in de toekomst...
Er komt veel op kinderen af. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen maken steeds meer mogelijk. Het is essentieel dat kinderen onderscheid kunnen maken tussen kansen en verleiding, keuzes leren maken en zich kunnen focussen op wat echt belangrijk voor hen is. Dit vraagt niet alleen om kritisch denken en onderzoeksvaardigheden, er is ook een stevige basis aan kennis nodig. De uitdagingen van de toekomst kunnen we bovendien alleen samen het hoofd bieden. Het is belangrijk om er voor elkaar te zijn en samen te kunnen leven met een diversiteit aan mensen. Als ieder kind leert dat het een eigen plaats in de maatschappij mag innemen, zonder de verbinding met de ander daarbij te verliezen; hoe fantastisch zou dat zijn!
Wat de Steijaertschool daarvoor biedt...
Wij laten kinderen hun hoogst haalbare niveau ontdekken. Een goede organisatie van onderwijs en begeleiding biedt ruimte voor individuele verschillen en vormt de basis om ieder kind te laten ontplooien. We hechten veel waarde aan de ontwikkeling van reflectievermogen, zodat kinderen inzicht krijgen in hun kwaliteiten en drijfveren en zo een adequaat zelfbeeld ontwikkelen. Wij maken kinderen weerbaar voor de maatschappij en stimuleren de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Om onze rol in samenwerking met ouders te vervullen, bieden wij hen de gelegenheid om alle relevante kennis over hun kinderen te delen en brengen wij hen op de hoogte van kennis en inzichten die helpen om passende keuzes te maken voor hun kinderen.
Hoe wij dat doen...
De Steijaertschool is gastvrij en biedt door duidelijke schoolregels een schoolklimaat waarin kinderen sociale veiligheid en plezier ervaren. Dat is de basis om tot leren te kunnen komen. Het afwisselen van inspanning en ontspanning maakt dat zij telkens weer een stap kunnen zetten. Door te laten ervaren wat zij al kunnen, groeit zelfvertrouwen. Door te laten zien wat nog meer mogelijk is, ontstaat het verlangen om te leren. De sociale omgeving van de kinderen is rijk. Wij zien de school als een samenleving, waarin kinderen leren om met anderen samen te leven. Wij leren hen te reflecteren op hun eigen rol en invloed. Daardoor leren zij te accepteren dat anderen zijn zoals zij zijn, terwijl zij zelf kunnen kiezen hoe zij reageren op anderen. Teleurstellingen horen bij het leven, hoe je ermee omgaat bepaalt de kans om desondanks succesvol te zijn. Het team staat midden in de samenleving, met oog voor wat daarin gebeurt. Door recente ontwikkelingen te verwerken in ons onderwijs, blijft het actueel. Daarbij zetten wij zowel moderne leermiddelen in, als dat we behouden wat aantoonbaar werkt voor kinderen. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid bepalen ook de sfeer in de contacten naar en met ouders. Wij hebben elkaar nodig bij de opvoeding van kinderen. Samen kijken we naar wat het kind nodig heeft om zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.